غلامحسین احمدی

غلامحسین احمدی

عضو هيئت مديره بانک اقتصاد نوین

مدرک تحصیلی

دکتراي مديريت بازاريابي، کارشناسي ارشد مديريت مالي

اخبار مرتبط: