خسرو نایبی اهرنجانی

خسرو نایبی اهرنجانی

رئیس هیات‌مدیره بانک خاورمیانه

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری، آموزشگاه عالی حسابداری شرکت ملی نفت ایران

سوابق کاری:

عضو غیر موظف هیات‌مدیره، بانک کارآفرین

مدیر نظارت بر بانک‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

اخبار مرتبط: