جلال سلطانی

جلال سلطانی

مدیرعامل بیمه حافظ

مدرک تحصیلی

مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد‌ مهندسی صنایع از دانشگاه علوم و تحقیقات

 

اخبار مرتبط: