علیرضا یزدان دوست

علیرضا یزدان دوست

مدیر عامل بیمه آسماری

مدرک تحصیلی

کارشناسی با گرایش بیمه و کارشناسی ارشد با گرایش کارآفرینی

سوابق کاری:

او سال 1384 معاون اداره باربری بیمه پارسیان و در سال 1388 نیز مدیربیمه های اموال بیمه دی بوده و در سال 1389 در همین شرکت به عنوان معاون فنی انتخاب شده است. این همان مقطعی است که بیمه دی قرارداد درمان تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی را به امضا رساند.

او در سال 1397 رئیس هیات مدیره شرکت پرتو کاران تابش بوده است.

اخبار مرتبط: