عبداله  فاتح

عبداله فاتح

عضو هیات‌مدیره بیمه زندگی خاورمیانه

مدرک تحصیلی

کارشناسی مديريت

 

اخبار مرتبط: