محمدرضا  عربی مزرعه شاهی

محمدرضا عربی مزرعه شاهی

عضو هیات مدیره بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسی حسابداری

کارشناسی ارشد حسابداری

دکترا مدیریت ریسک

سوابق کاری:

حسابدار رسمی موسسه حسابرسی دش

مدیر ریسک و عضو هیأت مدیره شرکتهای تابعه گروه صنعتی گلرنگ

معاون ناشران و اعضا بورس اوراق بهادار تهران

عضو هیأت مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار

عضو هیأت مدیره و رییس مرکز پژوهش و مطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار

مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره رتبه بندی اعتباری پارس کیان

عضو هیات مدیره بیمه آسیا

اخبار مرتبط: