فضل اله  معظمی

فضل اله معظمی

رئیس هیات مدیره بیمه آسیا

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری

 

سوابق کاری:

عضو هيات مديره و مديرعامل سرمايه گذاري بانک ملي

 

اخبار مرتبط: