لطف الله  نکوئي

لطف الله نکوئي

عضو هيئت مديره بیمه آسماری

مدرک تحصیلی

لیسانس بیمه های بازرگانی از مدرسه عالی بیمه تهران

 

سوابق کاری:

1348 شرکت بیمه ایران

1350 بیمه مرکزی

مدیر عامل شرکت مشاوره بیمه ای آتیه صبا

عضویت در هیئت مدیره شرکت بیمه توسعه

مدیر عامل شرکت بیمه اتکایی امین

 

اخبار مرتبط: