احمد  توکل مقدم

احمد توکل مقدم

نایب رییس هیات مدیره شرکت بیمه ما

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک

 

سوابق کاری:

رییس هیات مدیره شرکت بیمه اتکایی امین

مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران

مدیرکل بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور

 

اخبار مرتبط: