احسان مرادی

احسان مرادی

رئیس هیئت مدیره بیمه تجارت نو

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

 

اخبار مرتبط: