سیدمحمد  علیپور یزدی

سیدمحمد علیپور یزدی

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(گرایش برنامه ریزی و سیستم)

کارشناسی بیمه های بازرگانی

قائم مقامی معاون وزیر بازرگانی

رییس هیات مدیره شرکت تهیه و توزیع قطعات ایران خودرو (ایساکو)

عضو هیات مدیره شرکت فرش ایران و رئیس هی

سوابق کاری:

مدیرعامل شرکت سهامی بیمه آسیا

مدیرعامل شرکت  بیمه ما

دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران

 

اخبار مرتبط: