جلال سلطانی مدیرعامل شرکت بیمه حافظ با بیان اینکه موضوع افزایش سرمایه این شرکت تا سقف 150 میلیارد تومان توسط سهامداران پذیرفته شده است گفت: با توجه به اینکه ظرفیت مناطق آزاد محدود است و درهر بنگاه اقتصادی در نهایت سود و گردش مالی مهم بوده شرط سهامداران برای افزایش سرمایه شرکت ورود به سرزمین اصلی است که فعلا در بیمه مرکزی برای ورود به سرزمین اصلی تمهیداتی اندیشیده نشده است و تنها راه ورود به سرزمین اصلی اجرای آئین نامه 40 است که شرکت بیمه حافظ این موضوع را قبول نکرده است. مشروح گفتگوی تفصیلی چابک‌آنلاین با مدیرعامل شرکت بیمه حافظ بزودی منتشر می شود.

کد خبر: 9420