دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با بیان اینکه اخذ مالیات برارزش افزوده منجر به کاهش فروش بیمه‌نامه‌ها می‌شود ، گفت: با کاهش فروش بیمه‌نامه، سود شرکت‌های بیمه‌ای کاهش می‌یابد و بیمه‌گری و مسئولیت اجتماعی آن که خدمت به مردم است اتفاق نخواهد افتاد. سیدمحمد کریمی در گفتگو با خبرنگاران چابک‌آنلاین اظهار امیدواری کرد که دولت مانند تمام کشورهای دیگر به این مسئله توجه ویژه داشته باشد و نمایندگان مجلس این لایحه را که به مجلس ارائه شده و رقمی درسبد مالیاتی کشور نیست را نپذیرند. مشروح گفتگوی تفصیلی چابک آنلاین با دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران به زودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 8791