مدیرعامل شرکت بیمه دانا با بیان اینکه آزاد سازی نرخ در صنعت بیمه به سرعت انجام شده ، زیرا بازار بیمه یک بازارانحصاری بوده گفت: در یک بازار انحصاری که 50 درصد سهم بازار در اختیار یک تولید کننده است، شرکت های کوچک نمی توانند به درستی با آن رقابت کنند ابراهیم کاردگر در گفتگو با خبرنگاران چابک‌آنلاین، تصریح کرد که بازار بیمه باید رهبر قیمت داشته باشد تا سهم و قیمت را تعیین کند و به شرکت‌های جدید سهم کوچکی بدهد تا کم کم سهم تولید کننده بزرگ کوچک شده و یک بازار رقابتی شکل می‌گرفت. مشروح گفتگوی تفصیلی چابک‌آنلاین با مدیرعامل شرکت بیمه دانا بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 8358