داریوش محمدی، مدیرعامل شرکت بیمه میهن اظهار کرد که شرکت متبوع وی حدود 90 درصد خسارت‌های سیل اخیر را پرداخت کرده است و 10 درصد مابقی هم به علت در دسترس نبودن شماره حساب بیمه گذاران به تاخیر افتاده است. وی با بیان اینکه " برای کوتاه شدن جریان رسیدگی به خسارت‌های سیل اخیر یک مدیر پروژه تعریف کردیم" گفت: همه توان را گذاشتیم و جزو اولین شرکت‌هایی بودیم که در محل حاضر شدیم و فقط در لرستان 34 هزار خانه را بازدید و کارشناسی کردیم. مشروح گفتگوی چابک‌آنلاین با مدیرعامل شرکت بیمه میهن بزودی منتشر می شود.

کد خبر: 8079