نیما نورالهی مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو درگفت و گو با چابک‌آنلاین گفت: رویه کاری سندیکای بیمه گران ارتباطی با اعضای آن ندارد چرا که بیش از 70 درصد از مدیران عامل عضو سندیکای بیمه گران تغییر یافته اما در رویه و عملکرد سندیکا هیچگونه تغییری رخ نداده است . وی مدعی شد که مشکل اصلی را باید در بزرگان صنعت بیمه جستجو کرد . مشروح گفتگوی چابک‌آنلاین با مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو بزودی منتشر می شود.

کد خبر: 7229