چابک‌آنلاین، صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور در راستای حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی در سال 1382 تحت نظارت سازمان تربیت بدنی وقت تاسیس شد. امیر شاکری، مدیر حمایتی بیمه درمان این صندوق در گفتگوی خود با چابک آنلاین به بررسی چالش‌های پیش روی این صندوق و ورزشکاران پرداخته است. مشروح این گفتگو بزودی منتشر می شود.

کد خبر: 6066