"سعید بیژنی"، مدیر بیمه های اشخاص شرکت بیمه کارآفرین در گفت و گو با چابک‌آنلاین: حدود 15 میلیون و 500 هزار نفر درصنعت بیمه دارای پوشش بیمه های تکمیلی هستند که به نسبت جمعیت کشور آمار نسبتا خوبی است البته این آمار به غیر از بیمه گذاران شرکت آتیه سازان حافظ است بنابراین بیمه نامه تکمیل درمان از نظر جایگاه فروش، رتبه دوم را بعد از رشته شخص ثالث اجباری در صنعت بیمه دارد. مشروح گفتگو با مدیر بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه کارآفرین با چابک‌آنلاین بزودی منتشر می شود.

کد خبر: 20172