"ایمان ارسطو"، مدیرعامل شبکه نوآفرینی بیمه (پلنت)، در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین: جو موجود در صنعت بیمه، پذیرای مفاهیم جدید است و مدیران ارشد، هیات مدیره‌ها، بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه هم براین موضوع اتفاق نظر دارند که تحول دیجیتال و اینشورتک در آینده صنعت بیمه تاثیرگذار است و باید به آن توجه جدی کرد. مشروح گفت‌وگوی مدیرعامل شبکه نوآفرینی سرآمد (پلنت) با چابک آنلاین بزودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 19937