"امین کریم"، مدیر امور نمایندگان شرکت بیمه امید در گفت و گو با چابک آنلاین: درگذشته یکسری پرونده های خسارت درگیر بروکراسی های اداری می شدند اما در این مدتی که بیمه نامه ها و استعلام ها هوشمند شده این دغدغه ها کمتر شده ولی باز هم می توان بهتر عمل کرد تا حقی از کسی ضایع نشود. مشروح گفتگو با مدیر امور نمایندگان شرکت بیمه امید بزودی منتشر می شود.

کد خبر: 19764