این میزگرد با محوریت بررسی چالش های صنعت بیمه دربخش اتکایی و تاثیرحضور شرکت‌های بیمه گر اتکائی جدید در بازار بیمه کشور با حضور میهمانانی چون علیرضا پورحسن، مدیر بیمه های اتکایی بیمه البرز، مرجان رضایی، مدیر بیمه های اتکایی بیمه میهن و نازنین جدیدی، مدیر بیمه های اتکایی بیمه تجارت نو برگزار شد که مشروح آن بزودی انتشارخواهد یافت. علیرضا پورحسن،مدیر بیمه های اتکایی شرکت بیمه البرز:مجموع خسارت های بیمه ای جهان 5 هزار میلیارد دلار بوده که 175 میلیارد دلار آن مربوط به بیمه های اتکایی است و 70 درصد این خسارت هم از آن بلایای طبیعی است. مرجان رضایی،مدیر بیمه‌های اتکایی شرکت بیمه میهن: ‎نبود زیرساخت و ابزارهای مناسب کنترل و ارزیابی ریسکهای تجمیعی بعنوان نمونه زلزله در سطح کشور، تعهدات جبران ناپذیری برای صنعت بیمه ایجاد می‌کند. نازنین جدیدی، مدیر بیمه‌های اتکایی شرکت بیمه تجارت‌نو: با توجه به ظرفیت‌هایی که شرکت‌های مستقیم در صدور بیمه‌نامه دارند و با تغییر شرایط تورمی و افزایش سرمایه ریسک‌های مختلفی وجود داردکه اگر شرکت‌های بیمه بخواهند به سمت صدور این بیمه‌نامه‌ها بروند باید ظرفیت اتکایی هم در سطح کشور موجود باشد.

کد خبر: 19385