"بهمن سوری"، دبیر کارگروه شبکه فروش سندیکای بیمه گران ایران، درگفت و گو با چابک‌آنلاین: نمایندگان نیاز به آموزش دارند و این آموزش باید مستمر باشد زیرا نمایندگان صنعت بیمه یک آموزش بدو ورود دارند که متصل به آزمون است/ عمده نمایندگان در فروش چند رشته بیمه نامه خاص ، حرفه‌ای هستند که عمده این بحث بر می‌گردد به اینکه علاقه فرد به فروش در چه رشته‌هایی بیشتر است.مشروح گفتگو با دبیر کارگروه شبکه فروش سندیکای بیمه گران ایران بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 19097