شیما آراء"، معاونت فنی بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان در گفت و گو با چابک‌آنلاین: محصول بیمه عمرو سرمایه گذاری حدود 17 سال است که وارد صنعت بیمه شده و وقت آن رسیده که تغییراتی در آن ایجاد شود. شرکت های بیمه باید از متخصصین مالی در کنار متخصصین بیمه استفاده کنند و محصولات جدیدی را ایجاد و به جامعه معرفی کنند. مشرح گفتگوی چابک‌آنلاین با معاون فنی بیمه های زندگی شرکت بیمه سامان، بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 18854