"محمد اباذریان"، مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه سامان در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین: بیمه نامه بدنه کیلومتری توسط شرکت بیمه سامان به صورت یکساله و در مسافت‌های 5، 8 و 12 هزار کیلومتر به بیمه‌گذاران عرضه می‌شود. باتوجه به نیازهای مطرح شده از سمت بیمه‌گذاران، درآینده وبا درنظر گرفتن دیتاها و تجربه‌هایی که محصول بیمه کیلومتری در اختیار شرکت بیمه سامان قرار می‌دهد، طراحی بیمه پیمایشی و کیلومتری متفاوت خواهد شد و بیمه سفری از یک محل تا محل دیگر و مسیرهای کوتاه تر که در حال حاضر برای سازمان‌ها به ‌صورت گروهی فراهم است، برای بیمه‌گذاران عمومی هم فراهم خواهد شد. مشروح گفت‌وگوی مدیر بیمه‌های اتومبیل شرکت بیمه سامان با چابک‌آنلاین بزودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 18781