"مجید گرشاسبی"، عضو کارگروه بیمه درمان سندیکای بیمه‌گران در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین: حداقل 65 درصد افزایش در تعرفه های درمان سالجاری وجود داشته اما نرخ فروش این بیمه‌نامه این میزان اضافه نشده است./ فروش بیمه نامه تکمیل درمان افزایش یافته اما نرخ و حق بیمه واقعی رعایت نمی‌شود و ضریب خسارت این رشته بسیار بالا است. مشروح گفتگوی چابک آنلاین با عضو کارگروه بیمه درمان سندیکای بیمه‌گران بزودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 18295