"محسن فتحی"، عضو رسمی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه و مشاور در امور مدیریت ریسک بیمه، در گفت و گو با چابک آنلاین: بعضی از ریسک‌های بزرگ ابعاد گسترده‌ای را برای شرکت‌های بیمه دارند و گاهی صنعت بیمه ریسکی را بیمه می‌کند که شناختی از آن ندارد. مشروح گفتگوی چابک آنلاین با مشاور مدیریت ریسک امور صنعت بیمه بزودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 16778