"محمدرضاعربی مزرعه شاهی"، عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا، درگفت‌وگو با چابک‌آنلاین: هر صنعتی از تکنولوژی عقب بماند ازبین خواهد رفت و صنعت بیمه هم از این قاعده مستثنا نیست و حتما باید با تکنولوژی همگام شود و ازآن استفاده کند/ شرکت های بیمه ای باید این را درنظر بگیرند که در آینده نه چندان دور بیمه زیرمجموعه فین تک و بخشی از یک پلتفرم بزرگ خواهد شد اگر با این نگاه وارد نشوند دچارمشکل خواهند شد و عملا بازاررا به بخش های دیگر تحویل می دهند.مشروح گفتگو با عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا بزودی منتشرخواهد شد.

کد خبر: 16745