"مهران صادقی"، معاون آتش‌سوزی اداره کل بیمه‌های اموال شرکت بیمه ایران، درگفت‌وگو با چابک‌آنلاین: پرتفوی کل صنعت بیمه در سال گذشته رقمی در حدود 817هزار میلیارد ریال بود که 36 هزار میلیارد آن را بیمه‌های آتش‌سوزی به خود اختصاص دادند؛رقمی حدود 4.45 درصد از سهم پرتفوی صنعت بیمه که اصلا جایگاه مناسبی نیست. مشروح گفتگوی معاون آتش‌سوزی اداره کل بیمه‌های اموال شرکت بیمه ایران با چابک‌آنلاین بزودی منتشر خواهد شد.

کد خبر: 16675