"مهرداد خدابخشی" ، عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری حافظ در گفتگو با چابک آنلاین: احیای احتمالی مجدد برجام جدای از جو روانی و تاثیر مثبتی که روی بازار میگذارد باعث بهبود شرایط عملیاتی بانک‌ها هم می‌شود و با احیای دوباره برجام بانک‌ها می‌توانند سودهای مربوط به شعب خارجی خود را در صورتهای مالی شناسایی کنند. مشروح گفتگو با عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری حافظ به زودی منتشر می شود.

کد خبر: 16443