"مهرنوش نجابتی" مدیر بیمه‌های مسئولیت شرکت بیمه پاسارگاد در گفت و گو با چابک آنلاین، با بیان اینکه رشد فعالیت های تجاری و پروژه های عمرانی به تناسب رشد شرکت های بیمه ای نیست، افزود: این موضوع منجر به رقابت های مخرب مابین شرکت های بیمه ای می شود و شرکت ها به جای اینکه برروی کیفیت خدمات خود سرمایه گذاری کنند بر روی حق بیمه رقابت می کنند.مشروح مصاحبه تفصیلی با مدیر بیمه های مسئولیت شرکت بیمه پاسارگاد به زودی منتشر می شود.

کد خبر: 16420