" مصطفی رجب بلوکات"، مدیر بیمه‌های آتش سوزی شرکت بیمه پاسارگاد درگفت و گو با چابک آنلاین با اشاره به اجرایی شدن کد یکتا در بخش بیمه‌های آتش‌سوزی، گفت: کد یکتا اطلاعات بیمه نامه‌های صادره تمامی شرکت‌ها را با شکلی که بیمه مرکزی تعیین می‌کند تبدیل کرده و در پایگاه اطلاعاتی بیمه مرکزی می نشیند و اگر در فرآیند تبدیل اطلاعات اشکالی به وجود بیاید، کد یکتا به بیمه‌نامه اختصاص پیدا نکرده و بیمه نامه صادر نمی‌شود.مشروح گفتگو با مدیر بیمه‌های آتش سوزی شرکت بیمه پاسارگاد بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 16058