"مسعود همتی گل سفیدی"، سرپرست معاونت فنی بیمه‌های اشخاص شرکت بیمه ملت در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین: شرکت‌های بیمه‌ای که پوشش کرونا را در رشته بیمه حوادث تعهد کردند 40 درصد افزایش در ضریب خسارت این رشته پیدا کردند. / مشروح گفتگو با سرپرست معاونت فنی بیمه های اشخاص شرکت بیمه ملت بزودی منتشر می شود.

کد خبر: 15745