"محمدحسین مقیسه" مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: براساس نگاهی که دولت و مجمع عمومی صندوق به اهمیت کارکرد آن دارند در سال گذشته افزایش سرمایه 100 میلیارد تومانی برای این صندوق منظور شد اما برای فعالیت‌های جاری و روزانه نمی‌توان از آن استفاده‌ای کرد. مشروح گفتگوی تفصیلی چابک آنلاین با مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 12335