آرام رشیدی، معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین باحضور در تحریریه چابک‌آنلاین، اظهار کرد که رابطه شرکت های بیمه ای با نمایندگان، یک رابطه فروش است و نمایندگان حقیقی عاملیت فروش بوده و مشمول ماده 38 قانون سازمان تامین اجتماعی نیستند. مشروح گفتگوی تفصیلی چابک آنلاین با معاون پشتیبانی و امور اقتصادی شرکت بیمه نوین بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 12311