نیمانورالهی، مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو، باحضور در تحریریه چابک‌آنلاین، با اشاره به افزایش پرتفوی سرمایه‌گذاری این شرکت از مبلغ 5 میلیارد تومان در پایان سال 96 به مبلغ 400 میلیارد تومان در پایان سال 98، گفت: یکی از مزیت‌های رقابتی شرکت بیمه تجارت نو استقرار کمیته سرمایه‌گذاری در داخل شرکت است که با فعالیت درست در بازار سرمایه توانست شرکت را به درآمد خوبی در حوزه سرمایه‌گذاری در بورس برساند از طرفی رشد شرکت در فروش بیمه نامه بیشتر از رشد در سایر شاخص‌ها بود به طوریکه این رقم از 96 میلیاردتومان در انتهای سال 96 به 600 میلیارد تومان در سال 98 رسید.مشروح گفتگوی تفصیلی چابک آنلاین با مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 11921