محمود دودانگه، رئیس هیات مدیره شرکت بیمه حافظ، باحضوردرتحریریه چابک آنلاین، گفت که تمامی مقدمات و تشریفات اداری و قانونی افزایش سرمایه شرکت بیمه حافظ انجام شده و منتظراجازه سازمان بورس برای برگزاری مجمع هستیم، افزایش سرمایه شرکت در دومرحله انجام می شود زیرا براساس ضوابط سازمان بورس نمی‌شود از سرمایه 12 میلیاردتومانی به سرمایه 150 میلیاردتومانی رسید، درمرحله اول سرمایه شرکت به عدد 50 میلیارد تومان می‌رسد و در مرحله بعدی به سرمایه 150 میلیاردتومانی خواهد رسید.مشروح گفتگوی تفصیلی چابک آنلاین با رئیس هیات مدیره شرکت بیمه حافظ بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 11914