یونس مظلومی، مدیرعامل شرکت بیمه تعاون، با حضور در تحریریه چابک‌آنلاین، اظهار کرد که سطح و حجم آموزشی که در صنعت بیمه اتفاق افتاده با آموزشی که نیاز بوده است برابری نداشته و در این بخش خلاء احساس می‌شود. وی گفت: شورای سیاست گذاری آموزش در صنعت بیمه در دو جلسه‌ای که برگزار کرد، چهارچوب کار مشخص شد و چهار کمیته، برنامه ریزی آموزش، آزمون‌ها، نظارت و کمیته اصلاح ساختار تشکیل شد. مشروح گفتگوی تفصیلی چابک‌آنلاین با مدیرعامل شرکت بیمه تعاون بزودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 11855