علیرضا حجتی عضوهیئت مدیره شرکت بیمه کارآفرین با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز بر روی سودآوری شرکت‌های بیمه‌ای و صورت‌های مالی تاثیرمستقیمی دارد گفت: زمانیکه شرکت‌های بیمه‌ای نقدینگی خود را در بانک‌های مختلف به صورت سپرده گذاری ارزی سرمایه‌گذاری کنند با افزایش نرخ ارز به افزایش سود خیلی بالایی می‌رسند که ممکن است این سود را در افزایش سرمایه یا ترمیم ذخائر ثالث یا درمان استفاده کنند. مشروح گفتگوی تفصیلی چابک‌آنلاین با عضو هیئت مدیره شرکت بیمه کارآفرین به زودی منتشر می‌شود.

کد خبر: 10000