شناسه خبر : 20194

میر عباسی سرپرست سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شد

میر عباسی سرپرست سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران شد

یاور میرعباسی با رای اعضای هیات مدیره به عنوان سرپرست شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران انتخاب شد.

به گزارش چابک آنلاین، پیش از این  امیرفرشاد هوشمندی راد سکانداری  شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران را در اختیار داشت.

 درحال حاضر امیرفرشاد هوشمندی راد، شهرام واحدی، مهدی آزادواری و طاهره ملائی سایر اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران را تشکیل می‌دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای