شناسه خبر : 20184

دوعضو جدید به هیات مدیره توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری پیوست

دوعضو جدید به هیات مدیره توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری پیوست

افشار شهبازی تک آبی به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان و محمد مختاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری اضافه شدند.

به گزارش چابک آنلاین، محمد غلامی، عزیزعلی لرستانی و فرهاد روزخوش سایر اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران زاگرس چهار محال و بختیاری را تشکیل می دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای