شناسه خبر : 20110

مجید بابلیان عضو هیات مدیره شرکت کشت و دامداری فکا شد

مجید بابلیان عضو هیات مدیره شرکت کشت و دامداری فکا شد

مجید بابلیان به نمایندگی از شرکت کارگزاری بیمه تامین آینده عضو هیات مدیره شرکت کشت و دامداری فکا و جایگزین علی قلی زاده آزاد شد.

به گزارش چابک آنلاین، شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین در شرکت  کشت و دامداری فکا فاقد نماینده است.

 از هوشیار ایمانی کله سر، نیما صادقی بروجن و احمد گودرزی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت  کشت و دامداری فکا یاد شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای