شناسه خبر : 19938

سه عضو جدید به هیات مدیره صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران پیوست

سه عضو جدید به هیات مدیره صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران پیوست

ایرج تاج الدین به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان، یوسف علی اوصانلو به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان و بهنام توتاخانه بناب به نمایندگی از شرکت زرین معدن آسیا به جمع هیات مدیره شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران پیوستند.

به گزارش چابک آنلاین، از رضا منفرد و مهدی اقتصادی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران یاد می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای