شناسه خبر : 19742

اعضای هیات‌ مدیره شرکت صنعتی پارس مینو دستخوش تغییر شد

به گزارش چابک آنلاین، مجید غلاث، به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان رئیس هیات مدیره شرکت صنعتی پارس مینو شد.

مرتضی خلیل زاده، به نمایندگی از شرکت پارس گستر مینو و علیرضا کشاورز قاسمی به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان عضو هیات مدیره  شرکت صنعتی پارس مینو شدند.

از محمد تقی قلندرلکی و مجید نادری به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت صنعتی پارس مینو یاد می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای