شناسه خبر : 19741

تغییر در ترکیب هیات مدیره سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر

به گزارش چابک آنلاین، محمد سلامت به نمایندگی از شرکت شایسته نگر تجارت نوین، سجاد آشتیانی به نمایندگی از توسعه سلامت اندیشان نهال و میثم احمدی شهرابی به نمایندگی از شرکت تحلیل گران نیک سهم اترک به شرکت سرمایه گذاری ساختمانی اعتماد گستر  پیوستند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای