شناسه خبر : 19739

غلامرضا باقری دیزج به شرکت پالایش نفت تبریز پیوست

به گزارش چابک آنلاین، غلامرضا باقری دیزج به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان عضو هیات مدیره  شرکت پالایش نفت تبریز شد.

از علی رضا قانعی فر، رضا عباس زاده، صادق وقفی محبی، محمدرضا رستمی به عنوان سایر اعضای هیات مدیره شرکت پالایش نفت تبریز یاد می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای