شناسه خبر : 19551

محمدعلی نوذر به هیات مدیره داده پردازی ایران پیوست

محمدعلی نوذر به هیات مدیره داده پردازی ایران پیوست

محمدعلی نوذر به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد جایگزین آرش سلام زاده شد.

به گزراش چابک آنلاین، احمد صالحی فر، ضیاءالدین حجاری، سیدحمید سیدی و محمد فرجود سایر اعضا هیات مدیره شرکت داده پردازی ایران را تشکیل میدهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای