شناسه خبر : 19509

دوعضو جدید به هیات مدیره گسترش صنایع و خدمات کشاورزی اضافه شد

دوعضو جدید به هیات مدیره گسترش صنایع و خدمات کشاورزی  اضافه شد

محمود شیرزاددولت آبادی و مسعود اسفندیار به عنوان دو عضو جدید به هیات مدیره شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی پیوستند.

به گزارش چابک آنلاین، اشکان سپهر افغان، فیروز حسین زاده و حسین اسمعیلی سایر اعضای هیات مدیره شرکت گسترش صنایع و خدمات کشاورزی را تشکیل می دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای