شناسه خبر : 19393

محمود کمانی از هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران جدا شد

محمود کمانی از هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران جدا شد

حجت اله نیکی ملکی به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران جایگزین محمود کمانی در ترکیب هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران شد.

به گزارش چابک آنلاین، محمدسعید سرافراز، علی بقائی، سیدمجید صدری و بابک تراکمه سایر اعضای هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران را تشکیل می دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای