شناسه خبر : 18203

گودرز جوادی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان چهارمحال و بختیاری به جمع هیات مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان پیوست و جایگزین ‎مهدی صرامی فروشانی شد.

به گزارش چابک آنلاین، مرتضی ابراهیمی، سید محمود سیدی، بهمن طاهریان مبارکه و مجید اعظمی سایر اعضای  هیات مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان را تشکیل می دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای