شناسه خبر : 17857

اختصاصی چابک آنلاین؛

کوشان نایب زاده به نمایندگی از شرکت تحول گران فردا و جمال سیدصالح به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت فراگیر دنیا به هیات مدیره گروه تولیدی مهرام پیوستند.

به گزارش چابک آنلاین،همچنین پیروز ملک زاده به نمایندگی از توسعه نوآوران آپادانا و حسین حسنی به نمایندگی از دنیای تجارت و دانش افق به هیات مدیره گروه تولیدی مهرام اضافه شدند.

نصرت الله منزوی بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره در گروه تولیدی مهرام ماندگار شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای